Bedrijf

Galloo Menen gebouw

Bedrijf

Introductie

Galloo Menen bestaat sinds 1939. Alles begon met één enkele vrachtwagen, maar jaar na jaar groeide ons bedrijf. Als een bezige bij kochten we nieuwe machines, verhuisden we de activiteiten naar een nieuwe werf en openden we nieuwe afdelingen. In 1982 richtten we Galloometal op en in 1989, na de rechttrekking van de Leie, werd Galloo-France opgericht. In Frankrijk (Halluin) hebben we in 2000 Galloo-Plastics gebouwd, en in 2003 vestigde Recylec zich langs de Industrielaan in Menen. Deze afdelingen vertegenwoordigen in totaal 250 tewerkstellingsplaatsen.

In België zijn we de ontegensprekelijke marktleider in de recyclage van ferro- en non-ferrometalen. De sites in Menen recycleren jaarlijks 500 000 ton aan ferrometalen, 80 000 ton non-ferrometalen en 20 000 ton kunststoffen. Met onze afdeling Valorauto zijn wij eveneens actief in de recyclage van autowrakken. Jaarlijks verwerken we 50 000 afgedankte wagens. Een andere belangrijke activiteit is Recylec, waar we, in samenwerking met de lokale sociale economie (100 personen) 40 000 ton aan afgedankte elektrische en elektronische apparaten recycleren.

Galloo Menen kiest voor transport per vrachtwagen, trein of schip. We beschikken dan ook niet alleen over een uitgebreid park aan vrachtwagens en containers, maar ook over een spoorwegverbinding. Wij proberen uiteraard, in de mate van het mogelijke, wegtransport te vermijden door gebruik te maken van de binnenvaart. Dit verloopt trouwens erg vlot, gezien onze werf langs de Leie ligt. Jaarlijks laden en lossen we iets meer dan 72 000 ton aan materialen.

Galloo Menen investeert continu in onderzoek en ontwikkeling om te blijven voldoen aan de Europese normen inzake recyclage en hergebruik van materialen. Dankzij onze ecologisch verantwoorde aanpak, dragen wij door de recyclage van metalen en kunststoffen, bij tot een schoner leefmilieu. Sinds 2003 volgt Galloo Menen de ISO 9001 en ISO 14001-normen voor zijn kwaliteits- en milieubeheer. Elk jaar bepalen we onze doelen en actiepunten die we dat jaar uitwerken. Galloo Menen verbetert dus doorlopend de kwaliteit van zijn service en waakt op die manier over de bescherming van het milieu.

Geschiedenis

1939
Opgericht in 1939 door Joseph en Bertha Galloo-Verhaeghe in de Bruggestraat in Menen. Op één kleine werf en met 1 vrachtwagen en 1 manuele schrootschaar recupereren ze ferro- en non-ferrometalen en oud textiel.

1950
Installatie van de eerste pers.

1956
Uitbreiding en verhuis naar een grotere werf met spoorwegaansluiting in de Voskenstraat in Menen.

1965
Huwelijk van Joëlla Galloo met Antoine Vandeputte. Er wordt een PVBA opgericht en het bedrijf krijgt een nieuwe punch: 30 mensen worden tewerkgesteld.

1968
Het bedrijf breidt uit en verhuist naar de huidige locatie: 3,5 ha met spoorwegaansluiting en gelegen langs de Leie. Schepen tot 300 ton kunnen aanmeren en een containersysteem wordt opgestart. Op de werf staat een  900 ton schaar.

1977
En 2 000 pk shredder, met een capaciteit van 60 000 ton per jaar, wordt geïnstalleerd. Het is de tweede shredder in België.

1982
Aankoop van een nieuw terrein op Ropswalle van 6 ha. Het terrein is eveneens gelegen langs de Leie en sluit aan op het terrein van Galloo PVBA. Oprichting van Galloometal NV en de eerste technieken voor het scheiden van geshredderde non-ferrometalen zijn een feit. De eerste flotatielijn krijgt er zijn vaste plaats.

1987
De PVBA Joseph Galloo koopt een 1 000 ton schaar.

Maart 1988
De PVBA Joseph Galloo wordt omgevormd tot Galloo NV met een kapitaal van € 1 240 000.

Mei 1988
Start van de rechttrekking en de uitdieping van de Leie voor schepen tot 1 350 ton.

1989
De bestaande werf van Galloo NV wordt met 7 ha uitgebreid op Frans grondgebied en Galloo-France SA iwordt opgericht.

1990
Galloo-France SA investeert in een nieuwe 3 000 pk shredder, type kondirator waardoor de verwerkingscapaciteit verdubbelt.
Jan Vandeputte komt, als oudste zoon, in de firma.

1991
Galloometal bouwt de eerste shredderresidu verwerkingslijn (LTRB).

1992
Galloometal investeert in een nieuwe flotatielijn met een capaciteit van 30 ton per uur.

1994
Pierre Vandeputte gaat van start als jongste telg in de familieonderneming.

1995
Bouw van een tweede LTRB, op Galloo-France.

1998
Oprichting van een eigen transportafdeling, Metal Recycling Transport (MRT).
Oprichting van Galloo Plastics op de werf van Galloometal. Oprichting van Valorauto Belgium, een depollutiecentrum voor afgedankte voertuigen, als afdeling van Galloo.

1999
Galloo France investeert in een nieuwe 1 250 ton schaar.

2000
Galloo-Plastics, gespecialiseerd in recyclage van kunststoffen, bouwt een nieuwe vestiging in Halluin en sluit de deuren op Galloometal.

2002
Galloo NV neemt een nieuwe 770 ton pers in gebruik.

2003
Certificatie van het kwaliteitsmanagement op Galloo NV, Galloometal NV, Valorauto Belgium NV en Galloo-France SA: ISO9001:2000.

2004
Installatie van een 1 000 ton schaar op Galloo NV. Certificatie van het milieuzorgsysteem op Galloometal NV: ISO14001:1996.

2007
Een nieuwe overdekte opslagplaats voor shredderafval wordt in gebruik genomen bij Galloo NV en op Galloo-France SA.
Inhuldiging van de nieuwe kantoren in de Wervikstraat in Menen.

2008
Tal van milieu-investeringen op de werven in Menen.

2009
Nieuw contract met Recupel voor de verwerking van AEEA voor een termijn van 3 jaar. Dit geeft werkgelegenheid aan meer dan 100 mensen uit de sociale economie. Aanvang van de werken voor Valorauto in Halluin.

2010
Galloometal NV verkrijgt haar milieuvergunning. De nieuwe LTRB start zijn productie op en kan zowel zware als lichte shredderresidu verwerken.
Galloometal start met recyclage van Lcd-schermen.

Info

In Menen en Halluin heeft Galloo verschillende activiteiten. We willen deze even op een rijtje zetten.

 • Galloo NV, Wervikstraat, Menen
 • Galloometal, Ropswalle, Menen
 • Recylec, Industrielaan, Menen
 • Galloo-France, Port d'Halluin, Halluin
 • Galloo-Plastics, Port d'Halluin, Halluin

Galloo NV
Activiteiten:

 • Recuperatie en recyclage van ferro- en non-ferrometalen zoals ijzer, koper, aluminium, zink, …
 • Depollutie en verwerking van afgedankte voertuigen (Valorauto Belgium)
 • Depollutie en verwerking van groot witgoed zoals wasmachines, afwasmachines, droogkasten, …

Machinepark:

 • 770 ton pers
 • 1 000 ton pers
 • 1 000 ton schaar
 • 2 000 pk shredder

Capaciteit:

 • 100 000 ton ferro per jaar
 • 20 000 ton non-ferro per jaar
 • 30 000 autowrakken per jaar

Sociaal:

 • 50 mensen in eigen dienst
 • 10 mensen uit de sociale economie in dienst

Galloometal NV
Activiteiten:

 • Recuperatie en recyclage van non-ferro shredder-metalen
 • Recuperatie en recyclage van zware shredder-residu
 • Recuperatie en recyclage van lichte shredder-residu (fluff)
 • Recuperatie en recyclage van LCD-schermen

Machinepark:

 • Shredderresidu verwerkingslijn (LTRB)
 • Flotatie: dmv densiteit kunnen metalen van elkaar gescheiden worden
 • Verschillende luchttafels, Eddy Current-systemen, lichte breekinstallaties en optische scheidings-installaties

Capaciteit:

 • 100 000 ton shredderresidu per jaar
 • 60 000 ton shreddermetalen
 • 2 500 ton LCD schermen

Sociaal:

 • 100 mensen in dienst

Recylec
Activiteiten:

 • Depollutie van afgedankte elektrische en elektro-nische apparaten
 • Ontmanteling van IT-schroot, beeldbuishoudende TV- en computerschermen

Machinepark:

 • Diverse transportbanden

Capaciteit:

 • 40 000 ton per jaar

Sociaal:

 • 100 mensen uit de sociale economie in dienst

Galloo-France SA
Activiteiten:

 • Recuperatie en recyclage van ferrometalen
 • Depollutie en verwerking van afgedankte voertuigen (Valorauto)
 • Recuperatie en recyclage van zware shredder-residu
 • Recuperatie en recyclage van lichte shredder-residu (fluff)

Machinepark:

 • 1 250 ton schaar
 • 3 000 pk shredder, type kondirator
 • 750 pk shredder, type ringshredder
 • Shredderresidu verwerkingslijn (LTRB)

Capaciteit:

 • 200 000 ton ferro per jaar
 • 100 000 ton shredderresidu per jaar
 • 30 000 autowrakken per jaar

Sociaal:

 • 40 mensen in dienst

Galloo-Plastics SA
Activiteiten:

 • Recuperatie en recyclage van kunststoffen (PP, PE, PS, ABS)

Machinepark:

 • Lichte kunststofshredder
 • Diverse scheidingsinstallaties op basis van densiteit (soortelijk gewicht)
 • 5 extrusies

Capaciteit:

 • 20 000 ton kunsstoffen per jaar

Sociaal:

 • 40 mensen in dienst
Galloo Menen gebouw
Galloo
Galloo kraan